CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIA KHANG

GIA KHANG SERVICES AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

MST: 0316595949

Số tài khoản: 0441000708599 Ngân hàng Vietcombank

Địa chỉ trụ sở: 1764/3C Đường Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0888 557733 

Email:info@taymoon.com